This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

ELTE BTK válasz - április 18.

Illustration for article titled ELTE BTK válasz - április 18.

Tisztelt Adatigénylő!
Tisztelt Prinz Dániel!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdés alapján tájékoztatom, hogy mivel az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott 15 napos határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítjuk.

Erről Önt mint igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül jelen levelünkkel tájékoztatjuk.

Üdvözlettel:

ELTE Rektori Titkárság

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter