This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Kamu vagy valódi? Óránként 3000-ért Fideszt relámozni

Illustration for article titled Kamu vagy valódi? Óránként 3000-ért Fideszt relámozni

Most lőttem Facebookon.

Egyébként valószínűleg az arc nem is Fideszes, csak az értelmiségnek is élnie kell valamiből.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter